CVČ Lienka, Liptovský Hrádok

CVČ Lienka, Liptovský Hrádok

J. D. Matejovie 544
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37810553

Informácie o inštitúcii CVČ Lienka, Liptovský Hrádok

 

 

Beseda na tému fašiangy

 

Dňa 9.2.212 sme usporiadali v CVČ besedu na tému: Fašiangy.

Zúčastnili sa jej 3. a 4. trieda MŠ Belanská spolu so svojimi pani učiteľkami. S deťmi sme sa porozprávali, ako a prečo sa oslavujú fašiangy, ako sa slávili v minulosti, prečo sa nosili masky. Detičky prekvapili svojimi vedomosťami o maskách a o karnevaloch.

Na ilustráciu sme si spoločne vyrobili fašiangové masky čertíkov, ktoré sa dajú pripevniť na tvár. Deťom sa skutočne darilo a vyrobili pekné kúsky. Veď posúďte sami...

 

Florbalový turnaj pre žiakov II. stupňa

 

Výsledky turnaja:
1. miesto - J.D.Matejovie
2. miesto - ZŠ Hradná I.
3. miesto - CVČ Lienka
4. miesto - ZŠ Hradná II.
5. miesto - ZŠ Važec
6. miesto . Gymnázium

Držiteľom "Zlatej hokejky" na r. 2012 je ZŠ J.D.Matejovie

 

Besedy pre deti z MŚ

 

V mesiaci január 2012 sme v CVČ usporiadali besedy pre deti z MŚ. Témy boli:
1. Zdravá výživa, starostlivosť o telo, hygiena 2. Štyri ročné obdobia S deťmi sa na tieto témy besedovalo príjemne. Do tém sa aktívne zapájali a prekvapivé boli ich poznatky a postrehy zo života. Na ilustráciu si pozreli dokumentárne filmy na túto tému a mohli sa k nej vyjadriť aj výtvarne.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

riaditelv@cvclh.edu.sk

044/5 222 495


riaditeľ: Mgr. Jaroslav Melich

Spoločensko - vedné oddelenie - Mgr. Sylva Balážová


Kde nás nájdete?

Zobrazit